آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس پکیج سپید - پکیج مگاترم,ساری , ,پکیج گلدایران (ساری ) 09113234361

پکیج مگاترم,ساری , ,پکیج گلدایران (ساری ) 09113234361

پکیج سپید

نمایندگی پکیج سپید

 

ویژگی های پکیج سپید

1-   پکیج مخزنی در تابستان نیاز به برق ندارد

2-   کاملا بی صدا در حین کارکردن وروشن شدن

3-   هزینه نگهداری بسیار کم

4-   سهولت در رسوب گیری مبدل دستگاه

5-   بدون برق آب گرم مصرفی کار میکند

6-   مصرف بهینه انرژی وکاهش در مصرف سوخت نسبت به دستگاههای دیگر

7-   عملکرد دستگاه با فشار کم آب مصرفی