آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل ب - پکیج مگاترم,ساری , ,پکیج گلدایران (ساری ) 09113234361

پکیج مگاترم,ساری , ,پکیج گلدایران (ساری ) 09113234361

محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل ب

محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل باشد

  1. بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.
  2. حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.
  3. حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد.
  4. حدالقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد.
  5. حدالقل فاصله ی عمودی از کلاهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید 30 سانتیمتر باشد.
    هرگز نباید کلاهک تعدیل پکیج دیواری را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل 30 سانتیمتر پایین تر از دریچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است. زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.

 

  1. در صورتیکه قصد خرید پکیج دیواری دودکش دار دارید و می خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما توجه کنید که دستگاه برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.